Psychosociale Hulpverlening

Bij praktijk The Flower, is het doel om via kortdurende, gerichte, en  positieve hulpverlening de ondersteuning te bieden die nodig is voor jouw als vrouw.  Dit wordt gedaan door een van origine opgeleid maatschappelijk werker die zich heeft verdiept in verschillende manieren van coaching en hulpverlening. Dit is ook online mogelijk of telefonische.

Voorbeeld van Hulpverlenings doelen

-Vergroten van het zelfvertrouwen

-Assertiviteit bevorderen.

-Meer energie krijgen door balans in je leven.

-Omgaan met hooggevoeligeheid.

-Omgaan met verlies in je leven (rouwverwerking.)

-Omgaan met stress

-Voorkomen Burn- Out of hulp bij het herstel hiervan.

Praktische

Het eerste gesprek is een intake. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk wat de vraag is van de cliënt. Samen wordt besloten hoe hier mee aan de slag te gaan. Wat is of zijn de kernthema (s) die aandacht nodig hebben? en welke middelen gebruiken we hiervoor voor jouw speciaal.  Er zijn ook gesprekken mogelijke voor vrouwen die op een wachtlijst staan ,voor een andere vorm van hulp en toch tijdelijk ondersteuning willen via gesprekken.

Technieken tijdens het gesprek.

Door verschillende technieken wordt er aan de slag gegaan tijdens de gesprekken. Met Focussen kun je ontdekken wat je gevoelens zijn over een situatie. Op deze manier krijg je meer inzicht in jezelf en de situatie.

Door middel van de RET, kun je bekijken welke gedachten in een situatie leiden tot bepaalde gevoelens, en dit gaan ombuigen. Dit zodat je anders met moeilijke situaties om kunt gaan, die je steeds tegenkomt . Uiteindelijk veranderen  je gedrag en gedachten dan op een positieve manier.

Met oplossingsgericht coachen wordt er vooral gekeken wat er nodig is en hoe dit te bereiken.

Met positieve psychologie wordt er veel aandacht besteed aan wat al goed gaat, en op een positieve manier de situatie benaderd. 

Gemiddeld heeft een cliënt 3 tot 7 gesprekken nodig.

Enkele voorbeelden van andere Hulpverlenings  vragen 

  • Lies is net gescheiden. Ze heeft moeite om de draad van het leven weer op te pakken. Ze voelt zich doelloos en onbegrepen door haar omgeving.
  • Katja heeft niet veel zelfvertrouwen. Ze heeft het idee dat haar collega’s over haar roddelen. Ze gaat met steeds minder plezier naar haar werk.
  • Dorien heeft veel spanningsklachten, zoals hoofdpijn en stress, en wil graag hulp om beter met stress te leren omgaan.
  • Nina heeft haar vader verloren en na een halfjaar merkt ze dat ze het moeilijk vind haar leven weer op te pakken.

Voor wie?  Op het moment geef ik Hulpverlening aan vrouwen met een leeftijd van 18 jaar en ouder. Belangrijk hierbij vind ik een veilige sfeer. Er is vanzelfsprekend een geheimhoudingsplicht. Alles wat besproken wordt blijft tussen mij en de cliënt.