Hulpverlening

Bij praktijk The Flower is het doel om via kortdurende hulpverlening weer in je kracht te komen en je weer goed te voelen over jezelf.

Het eerste gesprek is een intake. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk wat de vraag is van de cliënt. Samen wordt gekeken hoe hier mee aan de slag te gaan. Wat is of zijn de kernthema’s  die aandacht nodig hebben? en welke middelen gebruiken we hiervoor wel of niet. Vaak wordt er ook wat huiswerk mee naar huis gegeven of oefeningen gedaan tijdens de gesprekken.

Tijdens de hulpverlening is er veel aandacht voor oplossingsgerichte therapie wat je helpt te focussen op wel al goed gaat in je leven.

Je zult tijdens de gesprekken je zelf en je sterke kanten beter leren kennen en meer zelfinzicht krijgen, waardoor je innerlijke kracht vergroot wordt.

bij verliesverwerking wordt er gekeken wat een voor jouw goed werkende manier is om met het verlies om te gaan. Hoe kun je hiermee leven en het rouwproces vorm geven.

Voorbeeld van Hulpverlenings doelen:

-Vergroten van het zelfvertrouwen. Hoe ga je je beter over jezelf voelen ?

-Assertiviteit bevorderen. 

-Meer energie krijgen je voelt je heel vaak erg moe. Er is geen balans meer.

-Omgaan met hooggevoeligeheid.

-Omgaan met verlies in je leven (rouwverwerking, scheiding, verlies van baan ).

-Omgaan met stress, het is je allemaal te veel, maar je weet niet hoe dit te veranderen.

-Voorkomen van een burn- out of hulp bij het herstel hiervan.

Voor wie?  Op het moment geef ik Counseling aan cliënten met een leeftijd van 12 jaar en ouder. Belangrijk hierbij vind ik een veilige sfeer en vertrouwen. Er is vanzelfsprekend een geheimhoudingsplicht. Alles wat besproken wordt blijft tussen mij en de cliënt.