Hulpverlening

Bij praktijk The Flower is het doel om via  Hulpverlening weer in je kracht te komen .


Het eerste gesprek is een intake. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk wat de kernvraag is. van de client. Samen wordt gekeken hoe hier mee aan de slag te gaan.
Tijdens de hulpverlening is er aandacht voor een oplossingsgerichte kijk op de zaken, wat je helpt te focussen op wel al goed gaat in je leven en hoe je dit aanpakt . Deze sterke kanten van jezelf kun je inzetten waar nodig is op dat moment. 
Soms kan het ook nodig zijn meer inzicht in jezelf te krijgen of oefeningen te doen om je doelen te bereiken. Hier gaan we dan mee bezig. 
Je zult tijdens de gesprekken je zelf beter leren kennen, en tools aangereikt krijgen, waar dit nodig is. Hierdoor zul je als een krachtiger uit de hulpverlening komen.

Hulpverlenings doelen :

Herstellen en voorkomen van een burn- out 

Zelfvertrouwen vergroten,
Hooggevoeligeheid hoe ga je hier mee om
Verdriet verwerken

Omgaan met een scheiding.
Assertiever worden
Moeilijke keuzes maken in het leven