Social Work

Bij praktijk The Flower is het doel om vrouwen middels gesprekken te begeleiden die door een moeilijke periode in hun leven gaan. Dit kan een burn-out zijn, gebrek aan zelfvertrouwen, verliesverwerking of iets anders waar je alleen niet doorheen komt.

Het eerste gesprek is een intake. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk wat de precieze hulpvraag is van de cliënt. Samen wordt gekeken hoe hier mee aan de slag te gaan.
Tijdens de hulpverlening is er aandacht voor een oplossingsgerichte kijk op de zaken. Maar ook kijken we naar de patronen in je leven. Bij een burn-out zou dit zijn: Waardoor ben je in een burn-out beland of koers je erop af? Daarnaast is het zaak om te kijken hoe kom je uit de burn-out? Hoe kun je je gedrag en denken zo aanpassen, dat je in balans blijft en goed voor jezelf zorgt en niet weer in een burn-out beland. Fysiek maar ook mentaal.

Bij rouwverwerking of andere onderwerpen wordt de hulpverlening in overleg met de  cliënt vormgegeven. Wat heeft de client nodig en wat werkt er voor haar of hem.