Social Work

Bij praktijk The Flower is het doel om mensen middels gesprekken te begeleiden die door een moeilijke periode in hun leven gaan. Dit kan een burn-out zijn, gebrek aan zelfvertrouwen, verliesverwerking of iets anders waar je alleen niet doorheen komt.

Het eerste gesprek is een intake. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk wat de precieze hulpvraag is van de cliënt. Samen wordt gekeken hoe hier mee aan de slag te gaan.
Tijdens de hulpverlening is er aandacht voor een oplossingsgerichte kijk op de zaken. Maar ook kijken we naar de patronen in je leven. Wat kan daar anders? Al met al kom je als een krachtiger mens uit de hulpverling, met nieuwe tools om haar leven vorm te geven.

Bij deze en de andere specialisaties wordt de hulpverlening in overleg met de cliënt vormgegeven. Wat heeft de client nodig en wat werkt er voor haar of hem?