Counseling

Bij praktijk The Flower, is het doel om via kortdurende hulpverlening jouw de ondersteuning als mens te geven die nodig hebt Dit wordt gedaan door een van origine opgeleid maatschappelijk werker die zich heeft verdiept in verschillende manieren van Counseling.

Dit is telefonische mogelijk op afspraak, binnen een week momenteel.

 

Voorbeeld van Hulpverlenings doelen:

-Vergroten van het zelfvertrouwen. Hoe ga je je beter over jezelf voelen ?

-Je  wilt je weer gelukkig voelen.

-Assertiviteit bevorderen. 

-Meer energie krijgen je voelt je heel vaak erg moe. Er is geen balans meer.

-Omgaan met hooggevoeligeheid.

-Omgaan met verlies in je leven (rouwverwerking, scheiding, verlies van baan ).

-Omgaan met stress, het is je allemaal te veel, maar je weet niet hoe dit te veranderen.

-Voorkomen van een burn- out of hulp bij het herstel hiervan.

 

Praktische

Het eerste gesprek is een intake. Tijdens dit gesprek wordt duidelijk wat de vraag is van de cliënt. Samen wordt besloten hoe hier mee aan de slag te gaan. Wat is of zijn de kernthema (s) die aandacht nodig hebben? en welke middelen gebruiken we hiervoor voor jouw speciaal.  Er zijn ook gesprekken mogelijke voor vrouwen die op een wachtlijst staan voor een andere vorm van hulp en toch tijdelijk ondersteuning willen via counseling.

 

Enkele voorbeelden van counseling thema’s :

  • Lies is net gescheiden. Ze heeft moeite om de draad van het leven weer op te pakken. Ze voelt zich doelloos en onbegrepen door haar omgeving.
  • Katja heeft niet veel zelfvertrouwen. Ze heeft het idee dat haar collega’s over haar roddelen. Ze gaat met steeds minder plezier naar haar werk.
  • Dorien heeft veel spanningsklachten, zoals hoofdpijn en stress, en wil graag hulp om beter met stress te leren omgaan.
  • Nina heeft haar vader verloren en na een halfjaar merkt ze dat ze het moeilijk vind haar leven weer op te pakken.
  • Jennie zit niet lekker in haar vel ze weet niet precies waarom maar ze wil graag weer meer van het leven genieten en zich weer gelukkig voelen.

Voor wie?  Op het moment geef ik Counseling aan cliënten met een leeftijd van 16 jaar en ouder. Belangrijk hierbij vind ik een veilige sfeer en vertrouwen. Er is vanzelfsprekend een geheimhoudingsplicht. Alles wat besproken wordt blijft tussen mij en de cliënt.